Περιορισμένη Κινητικότητα (ΕΠΚ) | Minoan Lines

Περιορισμένη Κινητικότητα (ΕΠΚ)

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΚ)

 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Επιβάτες με Περιορισμένη Κινητικότητα (εδώ αναφερόμενοι ως ΕΠΚ) είναι εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν εύκολα ή εκείνοι που χρήζουν βοήθειας.

 

Οι ΕΠΚ μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο μέσω τηλεφώνου στο (+302810399899), στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση reservation@minoan.gr, ή μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου. Ο αριθμός των καμπίνων για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα είναι περιορισμένος και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται η άμεση αγορά τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.


Οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες, όταν πρόκειται για κρατήσεις και αγορά εισιτηρίου είναι οι ίδιες και για αυτούς.

 

Όταν ένας ΕΠΚ κλείνει ή αγοράζει ένα εισιτήριο, θα πρέπει να αναφέρει γραπτώς τις συγκεκριμένες ανάγκες του όσον αφορά τη διαμονή, τη θέση, τις υπηρεσίες που απαιτούνται ή την ανάγκη μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού. Τα αιτήματα για βοήθεια θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία (εσωκλείοντας ένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε ισχύ), μετά την αγορά του εισιτηρίου, και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  reservation@minoan.gr.

 

Για οποιουδήποτε άλλου είδους βοήθεια, θα πρέπει να ενημερώσουν την Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση και θα πρέπει να εμφανιστούν από πριν στο συμφωνηθέν σημείο συνάντησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα επιβίβασης.

 

Αν ο μεταφορέας ή υπάλληλος του τερματικού σταθμού, λόγω λάθους ή αμέλειας, προκαλέσει απώλεια ή βλάβη στον εξοπλισμό μετακίνησης ή άλλον συγκεκριμένο εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται από ανθρώπους με αναπηρίες, θα πρέπει να προσφέρει αποζημίωση ανταποκρινόμενη στην αξία αντικατάστασης του αναφερόμενου εξοπλισμού σε τέτοια πρόσωπα, ή όπου είναι ορθό, το κόστος της επισκευής.

 

Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί, διασφαλίζει την βοήθεια στον ΕΠΚ. Μόλις ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού έχει λάβει την πληροφορία ότι ένας ΕΠΚ αναμένεται εν πλω, θα πρέπει να μεριμνήσει για μία ανάλογα ικανοποιητική βοήθεια: από την επιβίβαση μέχρι την αποβίβαση. Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα επισημάνει τις καμπίνες του πλοίου για τις οποίες έχει γίνει κράτηση ενός ΕΠΚ πάνω στο πλάνο διαγράμματος του πλοίου και θα επιδώσει ένα αντίγραφό του στον πλοίαρχο.

 

Το υπεύθυνο για την βοήθεια του ΕΠΚ πλήρωμα θα πρέπει να φέρει ένα λευκό / μπλε περιβραχιόνιο με αναφερόμενη πάνω σε αυτό την ένδειξη ΒΟΗΘΕΙΑ, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων στην στεριά θα πρέπει να παρέχει στο όχημα του ΕΠΚ ένα αυτοκόλλητο, το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την προτεραιότητα στάθμευσης στις ειδικές περιοχές (του πλοίου) .

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης, τέτοιου είδους οχήματα, που αφορούν εκείνους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα στις περιοχές στάθμευσης του πλοίου. Οι παραπάνω (αναφερόμενες) περιοχές επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα του ΕΚΠ και την εύκολη πρόσβαση στις περιοχές επιβατών. Πριν την άφιξη, ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα πρέπει να ενημερώσει το πρακτορείο λιμένος του προορισμού για όλες τις ανάγκες βοήθειας και αποβίβασης ενός ΕΠΚ στην στεριά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το πρόσωπο που αναφέρεται γι’ αυτόν τον σκοπό στον κατάλογο του πλοιάρχου βοηθάει τον ΕΠΚ να προσεγγίσει το σημείο συνάντησης και τις περιοχές αποβίβασης. Τα καταστρώματα του πλοίου είναι ευκόλως προσεγγίσιμα μέσω ανελκυστήρων, οι οποίοι φέρουν φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, με ήχο και πλήκτρα κατάλληλα για επιβάτες με τύφλωση.

 

Στο πλοίο υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες διαθέσιμες για ανθρώπους με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις δημόσιες περιοχές, απτικοί διάδρομοι σηματοδοτούν διαδρομή που οδηγεί σε όλες τις κύριες εν πλω υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης ειδικά εξοπλισμένα παραχωρητήρια για ανθρώπους με αναπηρία. Μέσα στα πλοία υπάρχουν θέσεις στάθμευσης ειδικά καταχωρημένες για ανθρώπους με αναπηρία επισημασμένες με αναγνωριστικές πινακίδες και εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις για συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων.

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

 

‘Άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα’ (εφεξής ΕΜΚ) σημαίνει οποιοδήποτε άτομο του οποίου η κινητικότητα όταν χρησιμοποιεί μέσο μεταφοράς μειώνεται, ως αποτέλεσμα της σωματικής ανικανότητας (αισθητηριακή ή κινητική, μόνιμη ή προσωρινή), νοητική ανικανότητα ή διαταραχή, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ανικανότητας, ή ως αποτέλεσμα ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή σε συγκεκριμένες ανάγκες εξυπηρέτησης που οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλους τους επιβάτες.

Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες, όσον αφορά στις κρατήσεις και τα εισιτήρια, που ισχύουν για αυτούς επίσης. Ο μεταφορέας και οι φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών θα κάνουν κάθε λογική προσπάθεια να διασφαλίσουν τη βοήθεια που παρέχεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο ΕΜΚ να μπορεί να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί και να ταξιδέψει με το πλοίο.

Όμως, αν είναι απολύτως αδύνατον να γίνει η επιβίβαση για δικαιολογημένους λόγους ασφάλειας και/ή όπου τα σχέδια του επιβατικού πλοίου ή της λιμενικής υποδομής και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών λιμενικών σταθμών, κάνουν αδύνατη την επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά του εν λόγω ατόμου με ασφαλείς και συγκεκριμένα εφικτές συνθήκες, η κράτηση, η έκδοση εισιτηρίου του ΕΜΚ μπορεί να μην γίνει δεκτή και/ή να του αρνηθούν την επιβίβαση.

Σε περίπτωση που η επιβίβαση δεν γίνει δεκτή, μπορούν να επιλέξουν την επιστροφή των χρημάτων τους και μία εναλλακτική λύση μεταφοράς.

Όταν οι ΕΜΚ κάνουν κράτηση ή αγοράζουν εισιτήριο ή τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση, πρέπει να αναφέρουν εγγράφως τις συγκεκριμένες ανάγκες ενδιαίτησης, τη θέση, τις υπηρεσίες που ζητούν ή την ανάγκη να φέρουν ιατρικό εξοπλισμό.

Η αίτηση για βοήθεια πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εταιρεία, στη διεύθυνση reservation@minoan.gr.

Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, πρέπει να πληροφορήσουν την εταιρεία 48 ώρες πριν την αναχώρηση.

Μόλις φτάσει στο λιμάνι ο ΕΜΚ μπορεί να πάει απευθείας στο γραφείο της Grimaldi Lines που χαρακτηρίζεται ΕΜΚ ΒΟΗΘΕΙΑ ή να φτάσει απευθείας στο χώρο επιβίβασης με το αυτοκίνητο με τα φώτα στάθμευσης αναμμένα, να περιμένει ένα υπάλληλο να του παρέχει το είδος της βοήθειας που χρειάζεται και να του δείξει που θα παρκάρει το αυτοκίνητό του στο κατάστρωμα γκαράζ, για να φτάσει πιο άνετα στους ανελκυστήρες, παρέχοντάς του, αν είναι απαραίτητο, το αναπηρικό αμαξίδιο που βρίσκεται στο πλοίο.

Όπου είναι απολύτως αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (Ε. Ε.) αρ. 1177/2010 της 24ης Νοεμβρίου 2010, οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι μπορούν να ζητήσουν όπως ένα άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο το οποίο να μπορεί να παρέχει τη βοήθεια που απαιτείται από το άτομο με αναπηρία ή από το άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες των επιβατών, ο συνοδός θα μεταφέρεται δωρεάν.

Αν ο Μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, από λάθος του ή αμέλειά του, προκαλέσει την απώλεια ή ζημία σε εξοπλισμό κινητικότητας ή άλλο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τον ΕΜΚ, πρέπει να προσφέρει αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία αντικατάστασης του εξοπλισμού που αφορά ή, όπου απαιτείται, το κόστος επισκευής.

O Διευθυντής Ξενοδοχειακής Εκμετάλλευσης ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο διασφαλίζει τη βοήθεια στους ΕΜΚ. Μόλις ο Διευθυντής Ξενοδοχειακής Εκμετάλλευσης έχει πληροφορηθεί ότι αναμένεται ένας ΕΜΚ στο πλοίο, η επαρκής βοήθεια θα διευθετηθεί: από την επιβίβαση έως την αποβίβαση.

Ο Διευθυντής Ξενοδοχειακής Εκμετάλλευσης θα τονίσει τις καμπίνες που έχουν κρατηθεί για τους ΕΜΚ στο πλάνο του πλοίου και θα δώσει αντίγραφο στον Πλοίαρχο.

Το προσωπικό από το πλήρωμα που είναι υπεύθυνο για την παροχή βοήθειας στους ΕΜΚ πρέπει να φοράει μία λευκή/μπλε κορδέλα στο χέρι με τη λέξη ΒΟΗΘΕΙΑ γραμμένη πάνω στην κορδέλα για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη.

Το γραφείο εισιτηρίων στην ξηρά πρέπει να παρέχει στο όχημα των ΕΝΚ ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα εγγυάται την προτεραιότητα στη στάθμευση σε καθορισμένες περιοχές.

Όταν επιβιβάζονται, αυτά τα οχήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα στους χώρους στάθμευσης στο πλοίο που προορίζονται γι΄αυτούς.

Οι προαναφερόμενοι χώροι επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα των ΕΜΚ και την εύκολη πρόσβαση στους χώρους των επιβατών.

 

Πριν την άφιξη ο Διευθυντής Ξενοδοχειακής Εκμετάλλευσης πρέπει να πληροφορήσει το λιμενικό πράκτορα στο λιμάνι προορισμού για όλες τις ανάγκες του ΕΜΚ για αποβίβαση και βοήθεια στην ξηρά.

Σε έκτακτη περίπτωση, το πρόσωπο που έχει υποδειχθεί για το σκοπό θα βοηθήσει τους ΕΜΚ να φτάσουν στο σημείο συνάντησης και τους χώρους επιβίβασης.

Τα καταστρώματα του πλοίου είναι εύκολα προσβάσιμα με ανελκυστήρες που φέρουν φωτισμένο πληκτρολόγιο, κατάλληλη ακουστική και πλήκτρα για τους τυφλούς ή τους επιβάτες με μερική απώλεια όρασης.

Πάνω στο πλοίο υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες διαθέσιμες για τους ΕΜΚ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στους κοινόχρηστους χώρους, οδηγοί αφής επισημαίνουν τη διαδρομή που οδηγοί στις κύριες υπηρεσίες εν πλω. Υπάρχουν επίσης τουαλέτες που έχουν καθοριστεί για τους ΕΜΚ και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες. Πάνω στα πλοία υπάρχουν χώροι στάθμευσης που έχουν κρατηθεί για τους ΕΜΚ, υποδεικνύονται με πινακίδες αναγνώρισης και είναι εξοπλισμένοι με ευκολίες για την τοποθέτηση των αναπηρικών αμαξιδίων.

Για να είναι το έγγραφο που περιέχει την περίληψη των όρων που αφορούν στα Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοίο και με εσωτερικές πλωτές μεταφορές προσβάσιμο στους ΕΜΚ, ένα αντίγραφο του ίδιου υπάρχει στην καμπίνα τους, αν ο ΕΜΚ είναι τυφλός ή έχει προβλήματα όρασης, υπάρχει ακουστική ηχογράφηση η οποία περιέχει το ίδιο περιεχόμενο και ένα μηχάνημα στο οποίο αυτό ηχογραφείται και το οποίο είναι διαθέσιμο στη ρεσεψιόν του πλοίου. Οι μέθοδοι αποστολής παραπόνων διευκρινίζονται επίσης στο περιληπτικό έγγραφο που προαναφέρθηκε.

Τα προαναφερόμενα είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω ενός άμεσου συνδέσμου στην ιστοσελίδα minoan.