Περιβαλλοντική Ευαισθησία | Minoan Lines
Minoan

Περιβαλλοντική Ευαισθησία

Η Minoan Lines τηρεί αυστηρά τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78 για την πρόληψη της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η σύμβαση περιλαμβάνει κανονισμούς για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης στη θάλασσα από τα πλοία, και αυτό περιλαμβάνει τόσο ατυχηματική όσο και ρύπανση από εργασίες ρουτίνας.


Σύμφωνα με τον κώδικα ISM βάσει SOLAS κεφάλαιο IX, η Minoan Lines διατηρεί έγγραφο συμμόρφωσης (DOC), ενώ για τα πλοία εκδίδονται επίσης πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας (SMC), εξασφαλίζοντας ότι η εταιρεία έχει μια ασφάλεια διαχείρισης συστήματος (SMS) και πως όλα τα πλοία της λειτουργούν σύμφωνα με το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης.


ISO 9000 Διαχείριση Ποιότητας. Η οικογένεια του ISO 9000 εξετάζει διάφορες πτυχές της διαχείρισης ποιότητας και περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά πρότυπα του ISO. Τα πρότυπα παρέχουν καθοδήγηση και τα απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους με συνέπεια πληρούν τις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού.


ISO 14000 Περιβαλλοντική Διαχείριση. Η οικογένεια προτύπων ISO 14000 παρέχει τα πρακτικά εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των ειδών που μεριμνούν για διαχείριση της περιβαλλοντικής ευθύνης τους.Μέτρα που λαμβάνει η ΕταιρείαΕνώ οι θαλάσσιες μεταφορές είναι παγκοσμίως η πιο αποδοτική μορφή μεταφοράς , η Minoan Lines επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας που συνεπάγεται τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πλοίων του στόλου της. Έτσι με την εφαρμογή πρακτικών όπως η διατήρηση βέλτιστης υπηρεσιακής ταχύτητας και διαγωγής πλοίου, ορθή χρήση έρματος και επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνικές μεθόδους για τον τομέα, όπως η αναβαθμισμένη σχεδίαση της προπέλας και η βελτίωση της γάστρας του πλοίου με την εφαρμογή συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Ανεβάζοντας τον πήχη της ενεργειακής μας απόδοσης, μπορούμε ενεργά να ανταποκριθούμε σε μια παγκόσμια πρόκληση, υποστηρίζοντας την ανάγκη να διαχωρίσουμε την οικονομική ανάπτυξη από τις εκπομπές CO2, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του λειτουργικού μας κόστους.


Τα απόβλητα που δημιουργούνται στο πλοίο μπορούν ενδεχομένως να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον, εάν απορριφθούν στη θάλασσα. Μετά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη σωστή εκπαίδευση του πληρώματος, καθώς και με τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους επιβάτες στόχος μας είναι η συνεχής να ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα.


Ανακύκλωση. Ίσως το πιο παραβλέπoν όφελος της ανακύκλωσης είναι ο ίδιος ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει για το περιβάλλον μας. Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίπτουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.


Η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούσε ανέκαθεν σημαντικό περιβαλλοντικό προβληματισμό για την εταιρεία μας. Η προμήθεια φιλικών προς το περιβάλλον αναλωσίμων, ανταλλακτικών καθώς και εξοπλισμού με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι η καθημερινή μας πρόκληση.


ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO)


Η Minoan Lines, αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα όλα τα περιβαλλοντικά θέματα που την αφορούν και φροντίζει να επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες πρωτοβουλίες και πράσινη τεχνολογία. Η διοίκηση της εταιρείας ενήργησε προληπτικά επενδύοντας στην εγκατάσταση των νέων συσκευών καθαρισμού καυσαερίων (SCRUBBERS) στα πλοία του στόλου της. Με τη διαδικασία αυτή, η Minoan Lines είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας που από το πρώτο εξάμηνο του 2019 έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις νέες απατήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που έχει οριστεί για την 01/01/2020, εξαλείφοντας σε ποσοστό 97-98% τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και σε ποσοστό 80-85% τις εκπομπές αντίστοιχων επιβλαβών ουσιών.


ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ MINOAN LINES


H ΜINOAN LINES ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ, H/S/F KNOSSOS PALACE, H/S/F FESTOS PALACE και H/S/F KYDON PALACE ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (IMO) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/01/2020.