Πολιτική Απορρήτου | Minoan Lines

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική τήρησης απορρήτου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Γλωσσάριο – Ορισμοί

PRIVACY POLICY ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας