Προσφορές | Minoan Lines

Προσφορές

Η εταιρεία MINOAN LINES διατηρεί το δικαίωμα αναστολής εφαρμογής των εκπτώσεων, χωρίς προειδοποίηση, σε δρομολόγια με περιορισμένη διαθεσιμότητα. Η αναστολή εφαρμογής των εκπτώσεων δεν επηρεάζει ολοκληρωμένες κρατήσεις ή εκδοθέντα εισιτήρια.

Όλες
Ηράκλειο - Πειραιάς
Ελλάδα - Ιταλία
  • 1
  • 2
  • 3